Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling 7.-9. klasse

Idræt og samfundet omkring

Har du lyst til at være en aktiv del af et fællesskab, hvor forskellighed er en styrke?  Og vil du være en del af Gentofte Kommunes idrætsskole?

Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole. Idrætsprofilen har både et bredde- og et talentorienteret perspektiv. I hverdagen betyder idrætsskolen mere idrætsundervisning for alle, gode inde- og udefaciliteter og et fokus på det gode liv. 

Der lægges vægt på at motivere og skabe glæde ved idræt og bevægelse. I idrætsfaget tages afsæt i den nyeste forskning, og vi arbejder hele tiden på at blive dygtigere.

Bakkegårdsskolen er også en skole, der har skarpt fokus på at gøre dig parat til videre uddannelse. Vi hjælper dig med at udvikle dine faglige og personlige forudsætninger for at lære mere – og for at træffe valget om, hvad du skal efter 9. klasse.

Faglighed, fordybelse og variation

På Bakkegårdsskolen værdsætter vi mangfoldighed og diversitet. Du vil møde andre unge med mange forskellige interesser og kvaliteter. Det synes vi, er en stor styrke.

I hverdagen arbejder vi målrettet på at åbne os mod samfundet omkring os, og vi samarbejder med erhvervsuddannelser, kulturinstitutioner, lokale virksomheder mv. Vi bruger ofte Byens Hus, deltager i brobygningsaktiviteter på flere forskellige uddannelsesinstitutioner, og i natur- og kulturfagene arbejder vi projektorienteret.

Udskolingen har naturligvis fokus på faglighed - herunder kritisk stillingtagen, fordybelse, stabilitet og selvstændighed. Der er ofte en samfundsfaglig vinkel på læringsforløbene i hverdagen, hvor demokrati, medborgerskab og ansvarlighed er gennemgående kerneværdier. Derfor omlægger vi løbende undervisningen, så vi sikrer, at de ovennævnte kvaliteter, færdigheder og kompetencer bliver bragt i spil på nye kreative måder.

Vi er opmærksomme på, at læring ikke kun foregår i skolen. Det betyder, at lærerne bringer den almindelige undervisning tæt på det, der optager dig og din hverdag.

På Bakkegårdsskolen gør vi en særlig indsats, når man kommer i udskolingen for at styrke fællesskabet på tværs af årgangen. Vi lægger vægt på, at du som elev bidrager positivt til fællesskabet, er åben for at møde andre og lære af andre, gøre dig umage og tager ansvar og har mod på at udfordre og udvikle dig selv. Fagligt og socialt understøttes fællesskabet af omlagte uger, idrætsturneringer, et godt pauseliv i hallen og meget andet.

I 7. klasse tager vi også på lejrskole med fokus på trivsel og fællesskab, og vi runder det hele af i 9. klasse med en skolerejse, der har fokus på bevægelse og kultur.