MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling 7.-9. klasse

Idræt og bevægelse binder os sammen – trivsel og tryghed skaber rammer for læring 

Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole. Vi prioriterer idræt og bevægelse højt, samtidig med vi har fokus på den faglige og personlige udvikling.  

Trivsel og tryghed 

Udskolingen på Bakkegårdsskolen er et rart sted at være. Vi tilstræber et trygt miljø for alle, og vi ser mangfoldighed og diversitet som en styrke, som vi aktivt bruger til at forstå det omkringliggende samfund.  

Vores 6. klasser blander vi til nye 7. klasser, så udskolingen bliver en mulighed for at lære sig selv og andre bedre at kende. Alle elever gennemgår desuden det 3-årige forløb MOT med fokus på trivsel, fællesskab og mod.

Faglighed, fordybelse og variation 

Gennem et tæt samarbejde mellem fag og faglærerne, et højt ambitionsniveau og et tæt skole-hjemsamarbejde skaber vi et højt fagligt niveau i undervisningen.

I natur- og kulturfagene arbejder vi projektorienteret og tager ofte på ekskursioner. Vi samarbejder med lokale virksomheder fx Ørsted, bruger Byens Hus, og deltager i brobygning på flere forskellige uddannelsesinstitutioner for at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne.

Fem gange årligt omlægges undervisningen, hvor fag, faglighed og aktuelle samfundstemaer bliver bragt i spil på nye kreative måder.

I 7. klasse tager vi på lejrskole med fokus på trivsel og fællesskab, og i 9. klasse drager vi på skolerejse med fokus på bevægelse og kultur. 

Idræt og bevægelse 

På Bakkegårdsskolen er idræt og bevægelse en del af vores DNA. Vi har 4 timers idrætsundervisning om ugen, deltager i stævner og turneringer, udnytter vores gode inde- og udefaciliteter og har fokus på det gode liv. 

Vi har fokus på bevægelse i undervisningen og inddrager det som en del af arbejdet med læring, motivation og trivsel.  

Idræt og bevægelse har mange former, og som elev på Bakkegårdsskolen vil man opleve en stor variation af, hvad det vil sige at bevæge sig og være aktiv.