MENU
Aula_close Layer 1

Idrætsskole i Gentofte

Et helstøbt skoletilbud til idrætstalenter


Har du ambitioner med din sport og vil du gerne dyrke den mere i hverdagen samtidig med, at du gør det godt i skolen? Er svaret ja, så er Bakkegårdsskolens idrætsskole måske noget for dig. Her tilrettelægges skemaet sådan, at der bliver plads til to morgentræninger, du kommer i klasse med venner, der også er
sportsinteresserede, får ekstra idrætsteori med kurser inden for mentalitetsudvikling, sportsernæring og skadesforebyggelse. På skolen er der tilknyttet idrætskoordinatorer, som kan hjælpe dig med at få skole og sportsliv til at hænge sammen. 

Bakkegårdsskolen tilbyder pladser på 7., 8. og 9. klassetrin for talentfulde udøvere fra ni idrætsgrene; badminton, basketball, fægtning, kajak, ishockey, tennis, volleyball, sejlsport og svømning. Hvis du dyrker en sport, som ikke er nævnt blandt de ni idrætsgrene kan du også søge ind, dog skal du selv eller din klub arrangere morgentræning tirsdag morgen.

På idrætsskolen har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men du kommer til at gå sammen med andre idrætstalenter, der har samme mål og behov som dig og andre elever, der ikke er idrætselever. To gange om ugen er der morgentræning på skoleskemaet. Tirsdag i din egen idræt og om torsdagen er der fysisk træning på skolen med alle idrætseleverne. Træningen om tirsdagen foregår under ledelse af højt kvalificerede klubtrænere fra de ni samarbejdsklubber samt af universitetsuddannede fysiske trænere torsdag morgen.

På idrætsskolen bliver du støttet og vejledt fra dag ét. Det er din faglige og sportslige udvikling, som er i fokus. Samtidig bliver du udfordret af lærere, der kender til dit liv som idrætstalent og som interesserer sig for det.

Se mere om hvordan det er at være idrætselev hos os i denne video. Og få mere information i folderen nederst på siden.

Vigtige datoer

12.12. 2019 Åbent for ansøgninger

14.01. 2020 Informationsmøde for ansøger og forældre på Bakkegårdsskolen, kl. 17:00-18:30 Skolebakken 20, 2820 Gentofte.

20.01. 2020 Ansøgningsfrist. Ansøgningsskema med udtalelse fra klub og skole kl. 12:00 sendes elektronisk til: fritid@gentofte.dk Ansøgningsskema kan rekvireres på Bakkegårdsskolens hjemmeside og på gentofte.dk/idraetsskole

23.01. 2020 Fysisk screening af ansøgere i Bakkegårdsskolens idrætshal kl. 07:30-08:30

Uge 5 & 6 Skoleinterview. Ansøgeren samt forældre deltager i et interview på Bakkegårdsskolen om elevens interesse, modenhed og parathed til at skifte til idrætsskolen

07.02. 2020 Ansøgeren får svar på optagelse

Har du spørgsmål vedr. idrætsskolen, er du velkommen til at kontakte Stine Muldbak Andersen på tlf. 39 98 50 33 eller e-mail smu@gentofte.dk

Dokumenter
Folder om idrætsskolen Shape Created with Sketch.
Ansøgningsskema idrætsskolen Shape Created with Sketch.