Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

IdrætsGFO 0.-3. klasse

Velkommen til ALLE børn og forældre i indskolingshuset på Bakkegårdsskolen

Her kan I læse om alle de praktiske ting omkring GFO’en.

Vores hus er dejligt stort og det tager selvfølgelig noget tid inden I kender alle tingene, hvis I har nogle yderligere spørgsmål er I altid meget velkomne til at spørge.

 

INDSKOLINGSHUS – HVAD ER SKOLE OG HVAD ER GFO

IDRÆTSSKOLE OG –GFO

SAMARBEJDE MED SKOLEN

STARTEN I GFO

HUSET

MOBILTELEFONER

SKO OG TØJ

HVAD SKAL VI SPISE

FORÆLDRESAMARBEJDE

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

INDSKOLINGSHUS – HVAD ER SKOLE OG HVAD ER GFO

Bakkegårdsskolen er inddelt i 3 afdelinger: Indskolingshuset  0. – 3. klasse, mellemtrinet 4. – 6. klasse og udskolingen 7. – 9. klasse.

I Indskolingshuset går børnene i skole fra 0. – 3. klasse samt i GFO.

Når børnene har fri fra skole går de i GFO om eftermiddagen. Her kan de være sammen med deres kammerater, spille, lege og blive inspireret og motiveret til at deltage i forskellige aktiviteter.

Vi lægger vægt på børnenes trivsel samt, at det er børnenes fritid så der skal være plads til deres egen leg, samvær og nærvær.

Vi har ca. 300 børn, som alle har behov for og krav på opmærksomhed fra personalet. Dette betyder, at hvis vi skal yde en specifik/speciel service for den enkelte familie, vil der være mindre samvær og nærvær med den samlede børnegruppe.

 

IDRÆTSSKOLE OG –GFO

Bakkegårdsskolen er idrætsskole og idrætsGFO, det betyder at vi prioriterer ekstra idrætsundervisning til alle børn. Ud over de to obligatoriske idrætstimer i skolen har børnene i 0. 1. og 3. klasse yderligere to timers idræt og bevægelse. I 2. klasse har børnene svømning, som den ekstra obligatoriske idrætsundervisning. Den ekstra undervisning foregår i samarbejde med GSK(Gentofte Svømmeklub) i Kildeskovshallen.

Om eftermiddagen prioriterer vi ligeledes idræts- og bevægelsesaktiviteter meget højt. Hver dag, hele året rundt har børnene mulighed for at få sved på panden, være sammen med deres kammerater, få pulsen op og styrket motorikken både ude og inde.

Vi har et løbende samarbejde med DGI, hvor vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for en sjov, sund og meningsfuld GFO-tid. Alle børn bliver præsenteret for sjove og anderledes bevægelsesaktiviteter. Børnenes egen frie leg er ligeledes noget vi har fokus på og værner om. 

 

SAMARBEJDE MED SKOLEN

I skolen og GFO’en har vi et tæt samarbejde om børnene og deres familier. Til hver årgang er der tilknyttet et team af lærere og pædagoger som løbende tilrettelægger og gennemfører undervisningsaktiviteter.

Til hver 0. klasse er der tilknyttet en børnehaveklasseleder, en kontaktpædagog samt en pædagogmedhjælper. Kontaktpædagogen følger som udgangspunkt klassen til og med 3. klasse.

 

STARTEN I GFO

Jeres barn kan starte i GFO’en d. 1. august eller senere, hvis det passer jeres familie bedre.

I ugerne op til skolestart vil der hver formiddag være et lille, specielt program for de nye børn. Der bliver lagt vægt på at børnene lærer hinanden, personalet og huset at kende.

Forældre til kommende 0. klasses børn vil modtage et separat brev med program i løbet af sommeren.

Vi gør opmærksom på, at første dag i GFO’en ikke må forveksles med første skoledag, starten i GFO’en foregår uformelt og stille og roligt.

Vi beder jer give os besked om hvornår jeres barn starter i GFO’en

 

HUSET

Skolen og GFO’en deler lokalerne i indskolingshuset.

Morgen

Vi åbner kl. 7.00 hver dag. Børnene har mulighed for at få lidt morgenmad i caféen.

Når jeres barn møder inden kl. 7.45 skal I sørge for, at jeres børn siger ’godmorgen’ til en voksen, samt at de krydser sig ind på infoskærmen

Vi sender alle børn i skole kl. 7.50.

Eftermiddag

Hver dag når børnene har fri fra skole bliver de krydset ind af deres kontaktpædagog el. en pædagog fra teamet. Herefter går alle børn ud på legepladsen, uanset vejret, og har udetid fra kl.13.30-14. Dette gør vi for at skabe en roligere overgang fra skole til GFO, samt at sikre at alle børn tilbydes en frisk start på deres fritidsliv.

Det er vigtigt, at I hjælper jeres barn med at huske at sige ’farvel’ og krydse sig ud om eftermiddagen da vi har brug for at vide hvilke børn vi har i GFO’en og hvilke børn der ikke er tilstede. 

Forældre kommer selv ind i huset og henter deres barn

Vi har et stort hus og mange børn. Børnene kan færdes overalt i indskolingshuset og på udearealerne. I skal derfor være opmærksomme på, at det ind i mellem godt kan tage noget tid at hente jeres barn.

Der kan laves en aftale om, at barnet skal gå på et bestemt tidspunkt. Dette forudsætter, at barnet selv kan klokken og have overblik over hvornår det skal gå.

Det er altså ikke acceptabelt, at I forældre ringer til GFO’en for, at få gjort jeres barn klar til afhentning eller få sendt det ud til vejen. Vi vil hellere prioritere vores ressourcer på at lave sjove og hyggelige aktiviteter sammen med jeres børn.

”Goddag og farvel” - Kontrolleret pasning

I GFO’en er der kontrolleret pasning, dvs. at der er opsyn med barnet, når det er på GFO. Vores infoskærme er placeret i X-stuen og i cafeen, Det er også her at børnene siger farvel og selv krydser sig ud når de går hjem 

kort om vores aktiviteter

I GFO’en lægger vi vægt på at det er børnenes fritid. Alle vores aktivitetstilbud er lystbaseret og børnene vælger selv hvad de gerne vil deltage i og hvor de gerne vil være. Afsæt derforgod tid til når I skal hente jeres børn, vi har nemlig mange steder man kan lege og være sammen med sine venner. Der er rigtig god mulighed for at lege og være sammen med sine kammerater og bruges GFO’ens muligheder – børnenes egen fri leg er et vigtigt pædagogisk opmærksomhedspunkt og noget vi som vi beskytter og understøtter.

X–stuen:

I X-stuen i stueetagen er der altid en go’dawer, som har det overordnet ansvar for Ind- og udkrydsning af børnene. X-stuen er et hyggeligt rum hvor der er ro og mulighed for at fordybe sig i forskellige aktiviteter såsom; tegne, læse, spille brætspil og lign. 

Multirummet

I mulitirummet tilbyder vi forskellige aktiviteter. Der er poolbord, BOB-spil, dart og bordtennis. Vi har desuden også nogle playstations hvor børnene har mulighed for at være sammen om forskellige typer af spil. Vi har taget en bevidst beslutning omkring ikke at have Ipads og bærbare computere til rådighed for børnene. Vi tilbyder i stedet nogle anderledes og mere inkluderende oplevelser i det digitale rum. I multirummet er der altid en voksen til stede. 

Legorum

Her er mulighed for at fordybe sig og bygge med LEGO. 

Puderum

Her har børnene mulighed for at bygge huler og lege en smule ’vildt’.

Hallen

Her er alsidige idræts- og bevægelsesaktiviteter hver eftermiddag. Henover året kører vi særlige forløb med f.eks. dans, badminton, håndbold, piratleg og meget, meget mere som inspirerer og motiverer børnene til, at deltage i idræts- og bevægelsesaktiviteter. Hallen er et område vi prioriterer meget højt, det betyder at 

Krea-værkstedet

Her har børnene mulighed for at udfolde sig kreativt og udfordre deres finmotorik. På vores krea-værksted foregår der mange forskellige aktiviteter såsom; syning, perler, male osv. 

Grov-værkstedet

På grovværkstedet arbejder vi tit med ler, ispinde, flamingo osv. Herinde laver vi også spændene science-forløb og forsøg som udfordrer børnene og deres nysgerrighed.

Naturværkstedet

Nede i hjørnet af legepladsen finder man vores hyggelige naturværksted og bålhytte. Her vil der tit blive lavet bål, snittet, træarbejde, skovstratego og alle mulige andre former for udeliv.

Caféen

I caféen bliver der serveret et sundt lille eftermiddagsmåltid fra ca. kl. 14 – 15.

Legetøj

Hver fredag har børnene mulighed for at tage et stykke legetøj med i GFO’en. Det er selvfølgelig på eget ansvar, og GFO’en dækker ikke hvis legetøjet går i stykker eller mistes.

 

MOBILTELEFONER og smartwatches

Vi er en mobilfri GFO og skole

Det betyder at børnene ikke har hverken smartphones eller smartwatches fremme i GFO’en. De skal blive i taskerne. Har man ved særlige omstændigheder brug for at ringe hjem, foregår det kun efter aftale med personalet i GFO’en.

Mobiltelefoner medtages på EGET ANSVAR, som f.eks. legetøj. Hvis et barn mister sin telefon i skolen/GFO’en erstatter vi IKKE telefonen.

Forældrenes brug af mobiltelefoner i indskolingen

Når man taler i telefon er man ikke rigtig ”til stede”. Vi vil derfor gerne opfordre jer forældre til at slukke telefonen når i opholder jer i GFO’en.

 

SKO OG TØJ

Garderober

”Når man starter i skole og GFO skal man selv kunne holde orden i sine ting” Hvert barn har selv ansvaret for at holde orden i sine ting. Personalet har ikke over indholdet i børnenes garderober og på deres knager. Kig derfor gerne børnenes garderorber/knager igennem sammen med jeres børn i ny og næ.

Skiftetøj

Vi er en idrætsGFO og har bevægelsesaktiviteter ude og inde og i al slags vejr, I skal derfor sørge for, at jeres barn har skiftetøj, gummistøvler og regntøj liggende i deres skab.

I øvrigt er det en rigtig god idé, at børnene har et par sutsko i deres skab liggende i de kolde måneder.

Glemmekasser

Der er opstillet glemmekasser, hvor I eventuelt kan finde bortkomne bukser, jakker, madkasser eller legetøj. Vi opfordrer til at man skriver navn i tøjet, da chancen for at det finder tilbage til sin ejermand er større. 

Hvis jeres barn har mistet f.eks. et ur, halskæde eller anden værdigenstand kan I henvende jer i X-stuen eller på kontoret, som muligvis har fået det indleveret.

Solcreme

Børnene skal være smurt ind hjemmefra. Hvis de har solcreme med vil vi gerne være behjælpelige med, at huske børnene på at smøre sig ind, men vi påtager os IKKE ansvaret.

 

HVAD SKAL VI SPISE’

Morgenmad

Om morgenen byder vi på en kop te og en skål havregryn. Hvis I ønsker at jeres barn skal spise anden morgenmad i GFO’en, skal barnet selv medbringe den.

Der er ingen servering efter kl. 7.40.

Frokost

Skal medbringes. (spises i skoletiden) – børnene spise frokost ca.kl.11.30-12

I ferier skal I huske at give jeres barn en god madpakke og drikkedunk med. 

Eftermiddagsmad

Hver dag mellem kl.14 og 15 bliver der serveret et lille eftermiddagsmåltid i caféen. Måltidet består af frugt/grønt og brød. Vær opmærksom på, at det kun er et mindre måltid, som IKKE kan erstatte madpakken.

Børnene er på skift med til at servere måltidet og det annonceres inde og ude når der er servering.

Eftermiddagsmåltidet er et tilbud. Der er dage, hvor nogle børn ikke har lyst til at spise eftermiddagsmad, enten fordi de ikke er sultne, ikke kan li’ det der er på menuen eller fordi de er så optaget af deres leg, at de vælger tilbuddet fra. Det er med andre ord børnenes eget ansvar, at få spist når de er gjort opmærksomme på tilbuddet.

Hvis jeres barn er allergiker eller der skal tages andre hensyn så sig det til jeres kontaktpædagog så vi kan tage højde for dette.

Slik

Som udgangspunkt skal børnene ikke have slik med i skolen eller GFO’en, undtaget er dog særlige lejligheder f.eks. fødselsdage og andet, hvor der kan deles ud til klassen.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

”Dialog skaber forståelse”

Vi lægger stor vægt på en god dialog med jer forældre.

Hvis I oplever noget som I undrer jer over, vil vi meget gerne opfordre jer til at henvende jer til os, så vi kan få en snak og eventuelt give nogle svar på jeres undren.

Aula

Al information fra GFO’en til jer forældre sker på Aula, hvis I ikke har computeradgang gives besked til jeres kontaktpædagog, som vil sørge for, at I får de vigtige beskeder.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

GFO Bakkegård

Skolebakken 20

2820 Gentofte

Telefonnumre

X-stuen                        92 43 21 22   

Skolens kontor              39 98 51 00

Åbningstider

Mandag – torsdag           7.00 – 8.00 & 13.30 – 17.00

Fredag                            7.00 – 8.00 & 13.30  - 16.00

Skoleferier

Mandag – torsdag 7.00 – 17.00

Fredag                  7.00  - 16.00

I ferier prioriterer vi at tage ture ud af huset og børnene skal derfor møde senest kl. 10.00.

Vi har sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Op til en skoleferie bliver der sendt besked på AULA. Her skal I meddele, hvornår i ferien I har brug for pasning. Vi planlægger personalets ferie og fridage efter hvor mange børn der er tilmeldt og det er derfor vigtigt, at I tilmelder eller afmelder om I har behov for pasning i ferierne.

Lukkedage

GFO’en har 5 årlige lukkedage, som bliver besluttet fra år til år.

Som udgangspunkt ligger dagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

I løbet af august/september meddeles det, hvilke dage der bliver lukkedage.

I skolesommerferien holder GFO’en lukket en uge.

Familier som har behov for pasning på lukkedagene eller ugen der er lukket i sommerferien, vil blive tilbudt pasning i en centralt beliggende GFO i kommunen. Der gøres opmærksom på at der minimum skal være 15 børn, som har behov for pasning.