Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

IdrætsGFO 0.-3. klasse

Velkommen til ALLE børn og forældre i indskolingshuset på Bakkegårdsskolen

Her kan I læse om alle de praktiske ting omkring GFO’en.

Vores hus er dejligt stort og det tager selvfølgelig noget tid inden I kender alle tingene, hvis I har nogle yderligere spørgsmål er I altid meget velkomne til at spørge.

 

INDSKOLINGSHUS – HVAD ER SKOLE OG HVAD ER GFO

IDRÆTSSKOLE OG –GFO

SAMARBEJDE MED SKOLEN

STARTEN I GFO

HUSET

MOBILTELEFONER

SKO OG TØJ

HVAD SKAL VI SPISE

FORÆLDRESAMARBEJDE

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

INDSKOLINGSHUS – HVAD ER SKOLE OG HVAD ER GFO

Bakkegårdsskolen er inddelt i 3 afdelinger: Indskolingshuset  0. – 3. klasse, mellemtrinet 4. – 6. klasse og udskolingen 7. – 9. klasse.

I Indskolingshuset går børnene i skole fra 0. – 3. klasse samt i GFO.

Når børnene har fri fra skole går de i GFO om eftermiddagen. Her kan de være sammen med deres kammerater, spille, lege og blive inspireret og motiveret til at deltage i forskellige aktiviteter.

Vi lægger vægt på børnenes trivsel samt, at det er børnenes fritid så der skal være plads til deres egen leg, samvær og nærvær.

Vi har 300 børn, som alle har behov for og krav på opmærksomhed fra personalet. Dette betyder, at hvis vi skal yde en specifik/speciel service for den enkelte familie, vil der være mindre samvær og nærvær med den samlede børnegruppe.

 

IDRÆTSSKOLE OG –GFO

Bakkegårdsskolen er idrætsskole og –GFO, det betyder at vi prioriterer ekstra idrætsundervisning til alle børn. Ud over de to obligatoriske idrætstimer i skolen har børnene i 0. og 3. klasse yderligere to timers idræt og bevægelse. I 2. klasse har børnene svømning, som den ekstra obligatoriske idrætsundervisning. Den ekstra undervisning varetages af GFO-medarbejderne.

Om eftermiddagen prioriterer vi ligeledes idræts- og bevægelsesaktiviteter meget højt. Hver dag, hele året rundt har børnene mulighed for at få sved på panden, være sammen med deres kammerater, få pulsen op og styrket motorikken ude og inde.

Vi har et løbende samarbejde med KOSMOS (Nationalt videnscenter for KOSt, MOtion og Sundhed) og Team Danmark for fortsat, at udvikle den pædagogiske idræt.

 

SAMARBEJDE MED SKOLEN

I skolen og GFO’en har vi et tæt samarbejde om børnene og deres familier. Til hver årgang er der tilknyttet et team af lærere og pædagoger som løbende tilrettelægger og gennemfører undervisningsaktiviteter.

Til hver 0. klasse er der tilknyttet en børnehaveklasseleder, en kontaktpædagog samt en pædagogmedhjælper. Kontaktpædagogen følger klassen til og med 2. klasse og nogle fortsætter med klassen til 3. klasse.

 

STARTEN I GFO

Jeres barn kan starte i GFO’en d. 1. august eller senere, hvis det passer jeres familie bedre.

I ugerne op til skolestart vil der hver formiddag være et lille, specielt program for de nye børn. Der bliver lagt vægt på at børnene lærer hinanden, personalet og huset at kende.

Forældre til kommende 0. klasses børn vil modtage et separat brev med program i løbet af sommeren.

Vi gør opmærksom på, at første dag i GFO’en ikke må forveksles med første skoledag, starten i GFO’en foregår uformelt og stille og roligt.

Vi beder jer give os besked om hvornår jeres barn starter i GFO’en.

 

HUSET

Skolen og GFO’en deler lokalerne i indskolingshuset.

Morgen

Vi åbner kl. 7.00 hver dag. Børnene har mulighed for at få lidt morgenmad i caféen.

Når jeres barn møder inden kl. 7.45 skal I sørge for, at sige ’godmorgen’ til en voksen.

Vi sender alle børn i skole kl. 7.50.

Eftermiddag

Hver dag når børnene har fri fra skole bliver de krydset ind af deres kontaktpædagog el. en pædagog fra teamet.

Det er vigtigt, at I hjælper jeres barn med at huske at sige ’farvel’ og krydse sig ud om eftermiddagen.

Forældre kommer selv ind i huset og henter deres barn

Vi har et stort hus og mange børn. Børnene kan færdes overalt i indskolingshuset og på udearealerne. I skal derfor være opmærksomme på, at det ind i mellem godt kan tage noget tid at hente jeres barn.

Der kan laves en aftale om, at barnet skal gå på et bestemt tidspunkt. Dette forudsætter, at barnet selv kan klokken og have overblik over hvornår det skal gå.

Det er altså ikke acceptabelt, at I forældre ringer til GFO’en for, at få gjort jeres barn klar til afhentning eller få sendt det ud til vejen.

Om eftermiddagen er 0. klasserne lukket og resten af klasselokalerne fungerer som forskellige tema-rum, som alle børnene frit kan benytte efter interesse og lyst (dog med undtagelse af 3. klassesrummet).

”Goddag og farvel” - Kontrolleret pasning

I GFO’en er der kontrolleret pasning, dvs. at der er opsyn med barnet, når det er på GFO.

Det er vigtigt at I giver besked, hvis jeres barn holder fri, er syg, skal til fødselsdag eller andet.

Vi anvender Tabulex – elektronisk afkrydsning. Her kan gives beskeder, som forældre kan I se om jeres barn er i GFO mm. Det er også her I skal give besked vedr. ferie. I tabulex skal I huske at opdatere jeres barns stamkort og kontaktoplysninger.

Buddyordning

Alle nye børn får tildelt en ’buddy’. En ’buddy’ er et barn fra 2. klasse som viser det nye barn rundt i huset, fortæller om vores regler og de laver nogle små aktiviteter sammen.

”Hvad skal vi lege?” - kort om vores aktiviteter

I GFO’en lægger vi vægt på at det er børnenes fritid.

De skal have mulighed for, at lege og være sammen med deres kammerater.

Vi prioriterer også højt, at der er nogle spændende og udfordrende aktiviteter samt at børnene får nogle gode oplevelser.

X–stuen:

I X-stuen i stueetagen er der altid en go’dawer, som er ansvarlig for Ind- og udkrydsning af børnene. Her er også husets eneste telefon. Vi ønsker at prioritere, at have en aktivitet sammen med børnene og derfor nedprioriterer vi telefonerne, således at der kun er én. I den forbindelse skal vi bede jer om, at hjælpe jeres børn med, at aftale legeaftaler, gå-hjem-tider mm. på forhånd. Telefonen skal kun anvendes til vigtige beskeder.

X-stuen er et hyggested, med bøger, spil og tid til en lille sludder.

Computer/Wii

I computerrummet er der computere med internetadgang, playstation 3, playstation 2, Wii samt en interaktiv tavle. I dette rum vil der altid være en voksen tilknyttet. Spillene der spilles i computerrummet er målrettet både piger og drenge.

Spilleværkstedet ’Brættet’

Her kan børnene spille alle typer for brætspil, få hjælp til at sætte brikkerne rigtigt på skakbrættet, fordybe sig i et spil Matador eller et puslespil. Vi har spil der henvender sig til alle børn i alle aldre.

Lego og Klodser

Her er mulighed for at bygge med lego og konstruere 3D objekter.

Legecaféen

Dukkekrog og legecafé, hvor børnene bl.a. kan lege med dukker og ’lave mad’.

Bevægelsesrum/puder

Her har børnene mulighed for at bygge huler og lege en smule ’vildt’.

Tegneværksted

Her vil der altid være en voksen tilknyttet, som vil inspirere børnene med papir, blyant og farver.

 

Ud over temarummene har vi:

Hallen

Her er alsidige idræts- og bevægelsesaktiviteter hver eftermiddag. Henover året kører vi særlige forløb med f.eks. dans, fodbold, håndbold, piratleg og meget, meget mere som inspirerer og motiverer børnene til, at deltage i idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Multi- og naturværksted

Her har børnene mulighed for at udfolde sig kreativt med pensel, saks, papir, ler og palietter.

I naturværkstedet ude ved bålhytten bliver der snittet, skabt smykker af kokosnødder og sten og lavet mad over bål.

Caféen

I caféen bliver der serveret et sundt lille eftermiddagsmåltid fra ca. kl. 14.15 – 15.30.

Legetøj

Børnene må gerne medbringe legetøj, bamser, gameboys mv. Vi gør opmærksom på, at GFO’en ikke erstatter, hvis medbragte ting bliver væk eller går i stykker.

IPad, Gameboy og andre elektroniske spil kan være en meget hyggelig aktivitet. Vi vil dog sætte en begrænsning på brugen af diverse elektroniske spil i GFO’en. Der er spilledag om fredagen.

 

MOBILTELEFONER

Børnenes brug af mobiltelefoner

I Indskolingen vil vi gerne lære børnene at have et ordentligt forhold til mobiltelefoner; dvs. vi accepterer nogen brug af mobiltelefoner.

Mobiltelefonen kan bruges til at:

  • Tjekke en aftale
  • Lave en legeaftale
  • Give en kort besked

Inden der ringes, aftales det med en voksen. Når der laves gå-hjemaftaler skal denne bekræftes med en voksen  -  vi har opsynspligt i GFO’en.

  • Mobiltelefonen skal være i tasken eller lommen.
  • Den SKAL være på lydløs.
  • Ingen billeder, MMS’ere, filming eller surfing på nettet

Vi vil IKKE acceptere mobning gennem telefonerne eller andet misbrug. Oplever vi dette inddrages telefonen og kan hentes hos personalet, når barnet skal hjem om eftermiddagen.

Hvis et barn har vanskeligheder i skolen/GFO’en er det ikke hensigtsmæssigt, at de ringer til deres forældre. Hvis dette sker, vil vi meget gerne opfordre jer forældre til, at henvise barnet til en voksen her i indskolingen.

Mobiltelefoner medtages i skole på EGET ANSVAR, som f.eks. legetøj. Hvis et barn mister sin telefon i skolen/GFO’en erstatter vi IKKE telefonen.

Forældrenes brug af mobiltelefoner i indskolingen

Når man taler i telefon er man ikke rigtig ”til stede”. Vi vil derfor gerne opfordre jer forældre til at gå afsides, hvis I skal tale i telefon i den tid I henter jeres barn. Eller måske endda helt slukke den.

 

SKO OG TØJ

Garderober

”Når man starter i skole og GFO skal man selv kunne holde orden i sine ting”

Hvert barn har sit eget garderobeskab, hvor barnet sammen med jer forældre holder orden i jeres barns ting – det er IKKE et personaleansvar, at holde orden i børnenes skab, men barnets – og i anden række jer forældres ansvarsområde.

Skiftetøj

Vi er en idrætsGFO og har bevægelsesaktiviteter ude og inde og i al slags vejr, I skal derfor sørge for, at jeres barn har skiftetøj, gummistøvler og regntøj liggende i deres skab.

I øvrigt er det en rigtig god idé, at børnene har et par sutsko i deres skab.

Glemmekasser

Der er opstillet glemmekasser, hvor I eventuelt kan finde bortkomne bukser, jakker, madkasser eller legetøj.

Hvis jeres barn har mistet f.eks. et ur, halskæde eller anden værdigenstand kan I henvende jer i X-stuen eller på kontoret, som muligvis har fået det indleveret.

Solcreme

Børnene skal være smurt ind hjemmefra. Hvis de har solcreme med vil vi gerne være behjælpelige med, at huske børnene på at smøre sig ind, men vi påtager os IKKE ansvaret.

 

HVAD SKAL VI SPISE’

Morgenmad

Om morgenen byder vi på en kop te og en skål havregryn. Hvis I ønsker at jeres barn skal spise anden morgenmad i GFO’en, skal barnet selv medbringe den.

Der er ingen servering efter kl. 7.40.

Frokost

Skal medbringes. (spises i skoletiden)

I ferier skal I huske at give jeres barn madpakke og drikkevarer med. Der er IKKE skolemælk i skoleferierne.

Eftermiddagsmad

Hver dag mellem 14.15 og 15.30 bliver der serveret et lille eftermiddagsmåltid i caféen. Måltidet består af frugt/grønt og brød. Vær opmærksom på, at det kun er et mindre måltid, som IKKE kan erstatte madpakken.

Børnene er på skift med til at servere måltidet og det annonceres inde og ude når der er servering.

Eftermiddagsmåltidet er et tilbud. Der er dage, hvor nogle børn ikke har lyst til at spise eftermiddagsmad, enten fordi de ikke er sultne, ikke kan li’ det der er på menuen eller fordi de er så optaget af deres leg, at de vælger tilbuddet fra. Det er med andre ord børnenes eget ansvar, at få spist når de er gjort opmærksomme på tilbuddet.

Hvis jeres barn er allergiker eller der skal tages andre hensyn så sig det til jeres kontaktpædagog så vi kan tage højde for dette.

Slik

Som udgangspunkt skal børnene ikke have slik med i skolen eller GFO’en, undtaget er dog særlige lejligheder f.eks. fødselsdage og andet, hvor der kan deles ud til klassen.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

”Dialog skaber forståelse”

Vi lægger stor vægt på en god dialog med jer forældre.

Hvis I oplever noget som I undrer jer over, vil vi meget gerne opfordre jer til at henvende jer til os, så vi kan få en snak og eventuelt give nogle svar på jeres undren.

Aula

Al information fra GFO’en til jer forældre sker på Aula, hvis I ikke har computeradgang gives besked til jeres kontaktpædagog, som vil sørge for, at I får de vigtige beskeder.

Møder

I starten af skoleåret inviteres alle forældre med børn i 0. klasse til et forældremøde. Den første time vil det handle om GFO, hvorefter mødet vil foregå i de enkelte klasser.

Kontaktpædagogen deltager ved skolehjemsamtaler samt de to årlige forældremøder i klassen.

Derudover er vi altid parate til at tage en snak, når der er behov for det.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

GFO Bakkegård

Skolebakken 20

2820 Gentofte

 

Telefonnumre

X-stuen                        92 43 21 22   

Skolens kontor              39 98 51 00

 

Åbningstider

Mandag – torsdag           7.00 – 8.00 & 13.00 – 17.00

Fredag                            7.00 – 8.00 & 13.00  - 16.00

Skoleferier

Mandag – torsdag 7.00 – 17.00

Fredag                  7.00  - 16.00

I ferier prioriterer vi at tage ture ud af huset og børnene skal derfor møde senest kl. 10.00.

Vi har sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Op til en skoleferie bliver der sendt besked på forældreintra. Her skal I meddele, hvornår i ferien I har brug for pasning. Vi planlægger personalets ferie og fridage efter hvor mange børn der er tilmeldt og det er derfor vigtigt, at I tilmelder eller afmelder om I har behov for pasning i ferierne.

Lukkedage

GFO’en har 5 årlige lukkedage, som bliver besluttet fra år til år.

Som udgangspunkt ligger dagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

I løbet af august/september meddeles det, hvilke dage der bliver lukkedage.

I skolesommerferien holder GFO’en lukket en uge.

Familier som har behov for pasning på lukkedagene eller ugen der er lukket i sommerferien, vil blive tilbudt pasning i en centralt beliggende GFO i kommunen. Der gøres opmærksom på at der minimum skal være 15 børn, som har behov for pasning.