MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

0. - 9. klasse

Ønsker man plads på Bakkegårdsskolen, skal man rette henvendelse til skolens kontor. Vi vil herefter finde ud af, om vi har plads på den eller de årgange, som der ønskes plads på. Har vi plads, vil vi invitere jer til et møde med en repræsentant fra skolens ledelse. Når vi har lært hinanden lidt at kende, vil vi indhente oplysninger fra barnets tidligere skole og vi finder ud af om vi kan tilbyde en plads.

Kommende 0. klasse

Der holdes virtuelle informationsmøder på skolerne i Gentofte Kommune november og december 2020

Vigtige datoer

Mandag den 23. november 2020 - indskrivningen åbner kl. 08.00

Mandag den 4. januar 2021 - indskrivningen lukkes kl. 23.59

Fredag den 8. januar 2021 - sidste frist for anmodning om udsat skolestart

Senest medio marts 2021 har alle forældre modtaget brev om, hvor deres barn er optaget

 

Indskrivning til kommende 0. klasse foregår gennem Skoleindskrivningen på rådhuset.

Når vi har fået tildelt alle de børn, som skal starte hos os efter sommerferien, vil vi danne de nye klasser og I vil blive inviteret til et åbent hus arrangement, hvor I kan møde de nye klassekammerater og lærere og pædagoger.

Få mere information om skolestart på Gentofte Kommunes hjemmeside.